Monday, January 18, 2021 | 09:26 AM

संपादकीय

ड्रायव्हरलेस मेट्रोचं लक्षवेधी तंत्र!

किंबहुना, असं म्हणणार्‍यांना वेड्यात काढलं गेलं असतं.

संपर्क

मुख्य कार्यालय

दैनिक कृषीवल वेश्‍वी, अलिबाग, जि. रायगड ४०२ २०९.

दूरध्वनी: ०२१४१-२२२२९०/२२२७६१
फॅक्स: ०२१४१-२२२७६२

संपादकीय विभाग ई-मेल: krushivalnews@gmail.com / daily.krushival@gmail.com
जाहिरात विभाग ई-मेल: raigadkrushival@gmail.com
मुंबई कार्यालय

ए-५ आयओनिक १८, ऑर्थर बंदर रोड,कुलाबा, मुंबई ४०० ००५.

दूरध्वनी: ०२२-२२८८४५३८

संपादकीय विभाग ई-मेल: krushivalnews@gmail.com / daily.krushival@gmail.com
जाहिरात विभाग ई-मेल: raigadkrushival@gmail.com


Go To Top