संपर्क

मुख्य कार्यालय

दैनिक कृषीवल वेश्‍वी,

अलिबाग, जि. रायगड ४०२ २०९.

दूरध्वनी:
०२१४१-२२२२९०/२२२७६१
फॅक्स:
०२१४१-२२२७६२
संपादकीय विभाग ई-मेल:
krushivalnews@gmail.com
daily.krushival@gmail.com
जाहिरात विभाग ई-मेल:
raigadkrushival@gmail.com

मुंबई कार्यालय

दैनिक कृषीवल

ए-५ आयओनिक १८, ऑर्थर बंदर रोड,कुलाबा, मुंबई ४०० ००५.

दूरध्वनी:
०२२-२२८८४५३८
संपादकीय विभाग ई-मेल:
krushivalnews@gmail.com
daily.krushival@gmail.com
जाहिरात विभाग ई-मेल:
raigadkrushival@gmail.com

अधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा !

संपर्क फॉर्म