Monday, May 10, 2021 | 11:15 AM

संपादकीय

विज्ञान शिक्षणासाठी मराठी विद्यापीठ!

मराठी राजभाषा दिन आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन

Position: Computer Operator (Artist)
Experience: Open To All

Description:

संगणक ऑपरेटर (आर्टीस्ट) पद - १
पात्रता : इनडिझाईनमध्ये पान लावण्याची क्षमता, वृत्तपत्रामध्ये कामाचा अनुभव.(अलिबागमधील असल्यास प्राधान्य)

Go To Top