अलिबाग दि.8

टपाल जीवन विमा योजना व ग्रामीण टपाल जीवन विमा योजनेअंतर्गत असणाऱ्या विविध विमा योजनांच्या विक्रीसाठी विमा प्रतिनिधींची नेमणूक करण्यात येणार आहे. सदर नेमणूक अधिक्षक यांच्यामार्फत थेट मुलाखतीद्वारे केली जाणार आहे. खाली नमूद केलेल्या अटीची पुर्तता असणाऱ्या उमेदवारांनी  अधिक्षक डाकघर, रायगड विभाग, अलिबाग यांच्या कार्यालयात गुरुवार दिनांक 21 नोव्हेंबर 2019 रोजी पर्यंत अर्ज पोहचतील असे पाठवावे.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे- जन्म तारखेचा दाखला,शैक्षणिक पात्रता, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मोबाईल नंबर, ई-मेल आय डी व इतर आवश्यक कागदपत्रे, तसेच या क्षेत्रातील अनुभव असल्यास त्या बाबतची कागदपत्रे पाठवावीत. शैक्षणिक आर्हता- ई.10 वी पास.   उमेदवार हा 5000  पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या भागातला असावा तसेच 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या   असलेल्या भागात राहणारा उमेवार हा ई. 12 वी पास असावा. वय मर्यादा-18 ते 60 वर्ष तसेच कोणत्याही माजी विमा प्रतिनिधी,माजी जीवन सल्लागार,अंगणवाडी कर्मचारी, महिला मंडळ कर्मचारी, स्वयंसेवी संघटना चालक, माजी सैनिक, निवृत्त शिक्षक, बेरोजगार, स्वयंरोजगार असणारे तरुण, तरुणी किंवा वरील पात्रता असणारे इच्छुक उमेदवार अर्ज करु शकतात.

उमेदवारांनी विमा पॉलिसी विक्रीचा अनुभव,संणकाचे ज्ञान, स्थानिक भागाची पूर्णत: माहिती असणे अपेक्षित आहे. उमेदवाराची निवड 10 वी च्या गुणांवर तसेच उच्च शैक्षणिक पात्रता व मुलाखतीत मिळालेल्या गुणांवर केली जाईल. इच्छुक उमेदवाराने रायगड विभागात काम करण्यासाठी आपले अर्ज रजिस्टर,स्पीड पोस्टद्वारे साध्या कागदावर शैक्षणिक पात्रता व संबंधित प्रमाणपत्राच्या प्रतिसह लीफाफ्यावर ‘डाक जीवन विमा, ग्रामीण डाक जीवन विमा एजंटची नियुक्ती’  असे लिहून अधिक्षक डाकघर,रायगड विभाग, अलिबाग 402201 यांचे नावे अर्ज करावा.असे आवाहन अधिक्षक डाकघर, रायगड विभाग अलिबाग यांनी केले आहे.

अवश्य वाचा

कलिंगडाची गोडी महागली