नारळाची एक वर्ष वयाची, आखूड व जाड बुंधा असलेली, पाच ते सहा पानावरील, निरोगी रोपे लागवडीसाठी निवडावीत. दोन ओळी व झाडांत 7.5 मीटर अंतर ठेवावे. नारळाच्या झावळ्या एकमेकांत शिरणार नाहीत. पाटाच्या, शेताच्या किंवा कुंपणाच्या कडेने नारळ लागवड करताना 6.75 किंवा सात मीटर अंतर ठेवावे. बुटक्या जातीसाठी सहा मीटर अंतर चालू शकते.

जातींची माहिती :

उंच जाती : 1) वेस्ट कोस्ट टॉल (बाणवली) :या जातीचे आयुष्यमान 80 ते 100 वर्षे असून, सहा ते सात वर्षांनी फुलोर्‍यात येते. प्रत्येक झाडापासून सरासरी 80 ते 100 फळे मिळतात. 2) लक्षद्वीप ऑर्डिनरी (चंद्रकल्पा) : झाडापासून सरासरी 150 फळे मिळतात. या जातीच्या नारळात सरासरी 140 ते 180 ग्रॅम खोबरे मिळते, तर तेलाचे प्रमाण 72 टक्के असते. 3) प्रताप : नारळाचा आकार मध्यम, गोल असून, झाड सहा ते सात वर्षांत फुलोर्‍यात येते. एका झाडापासून 150 नारळ मिळतात. 4) फिलिपिन्स ऑर्डिनरी : नारळ आकाराने फारच मोठे असतात. एका नारळापासून सरासरी 213 ग्रॅम खोबरे मिळते, तर नारळाचे उत्पादन 94 ते 159 असून, सरासरी 105 नारळ आहे.

ठेंगू जाती : झाडे उंचीने ठेंगू व लवकर (लागवडीनंतर तीन ते चार वर्षांनी) फुलोर्‍यात येतात. रंगावरून ऑरेंज डार्फ, ग्रीन डार्फ आणि यलो डार्फ अशा पोटजाती आहेत. ऑरेंज डार्फ ही जात शहाळ्यासाठी सर्वांत उत्तम आहे.

संकरित जाती :  1) टी  डी (केरासंकरा) : ही झाडे चार ते पाच वर्षांत फुलोर्‍यात येतात. प्रति झाड सरासरी 150 नारळ मिळतात. खोबर्‍यात तेलाचे प्रमाण 68 टक्के असते. 2) टी  डी (चंद्रसंकरा) : फळधारणा चार ते पाच वर्षांनी होते. या जातीचे सरासरी उत्पादन 116 फळे आहे.

 

अवश्य वाचा

तळोजातील घराला आग