करियर

संगणक ऑपरेटर (आर्टीस्ट) पद - १
पात्रता : इनडिझाईनमध्ये पान लावण्याची क्षमता, वृत्तपत्रामध्ये कामाचा अनुभव.(अलिबागमधील असल्यास प्राधान्य)