पनवेल, दि.19 

   देविचापाडा येथील रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक देविचापाडा शाखेत नाबाड व रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक लि.अलिबाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महिला सशक्तीकरण मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.या मेळाव्यात आसपासच्या गावातील बचत गटातील पंचविस महिला उपस्थित होत्या. या महिलांना मागदशन करण्यासाठी बॅकेचे मॅनेजर श्री. आदेश मोहन ठाकुर सहाय्यक स्टाप श्रीमती. नम्रता नंदकुमार पाटील यांनी महिला सशक्तीकरण करण्यासाठी बॅके माफत बचत गटांना कोणत्या योजना दिल्या जातात, या संदर्भात मागदशन करून त्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये बचत गटांच्या महिलांनी चांगला प्रतिसाद दिला. या बचत गटातील मिनाक्षि तांबडे यांनीही प्रकारे महिलांना मागदशन केले.

   महिलांनी स्वताच्या पायावर उभे राहावे यासाठी बचत गटांच्यामाध्यमातून महिलांना रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडून नेहमी प्रोत्साहन दिले जाते. महिलांना वेळोवेळी आर्थिक मदत या शाखेकडून दिली आहे. महिलांनी उद्योजकाकडे वळण्यासाठी काय आवश्यक आहे. त्यांना लागणारे भांडवल, तसेच उद्योग धंदा सरू करण्यासाठी बॅकेच्या माध्यमातून कोणकोणत्या योजना आहेत याचे मागदशन करण्यात आले. महिलांनी कोणावर हि अवलंबून न राहता स्वताच मेहनत करून जगू शकतात , बचत गटाच्या महिला सशक्तीकरण करणे हे आमचे महत्वाचे काम आहे. असे बॅकेचे मॅनेजर श्री आदेश ठाकुर म्हणाले.

अवश्य वाचा