जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड अलिबाग येथे मध्यस्थी केंद्राचे उदघाटन करताना अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड अलिबाग व प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश मा. अभय सो. वाघवसे तसेच सचिव मा. जयदीप मोहीते, व अन्य न्यायीक अधिकारी. 

अवश्य वाचा